Kolin kansallismaisema osana Saimaa-Pielisen geologista maisema-aluetta

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on valmistanut oppilaitosten käyttöön tutkimuskoosteen, joka esittelee UNESCO:n Maailmanperintöluetteloon ehdokasalueena olevan Saimaa-Pielisen geologisen maisema-alueen ominaisuuksia ja kehityshistoriaa. Raportti on valmistettu EU:n INTERREG IVB Northern Periphery -ohjelman osittain rahoittaman NEED -hankkeen tuotoksena. 
 
  • Nenonen, J. and Portaankorva, A. 2009. THE GEOLOGY OF THE LAKELAND FINLAND AREA. Geological Survey of Finland. PDF-tiedostona tässä.
 
Itä-Suomen Yliopisto on valmistanut yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Metsähallituksen luontopalvelujen ja Ukko-Kolin Ystävät ry:n kanssa oppilaitosten käyttöön Kolin geologista kansallismaisemaa käsittelevän opetuspaketin "Kolin maisema". Ohjelma on valmistettu EU:n INTERREG IVB Northern Periphery -ohjelman osittain rahoittaman NEED -hankkeen tuotoksena. Ohjelma sisältää seuraavat aineistot:
 
 
 
 
Saimaa-Pielisen geologisen perinnön GIS-opetusohjelma
 
Jyväskylän yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) ovat valmistaneet oppilaitosten  paikkatietokoulutuksen tarpeisiin GIS-opetusohjelman UNESCO:n Maailmanperintöluetteloon ehdokasalueena olevan Saimaa-Pielisen geologisen maisema-alueen luonnosta. Ohjelma on valmistettu EU:n INTERREG IVB Northern Periphery -ohjelman osittain rahoittaman NEED -hankkeen tuotoksena. Opetusohjelma käyttää GoogleEarth -perusohjelmaa.
 
 
 
Suomen Kivikeskuksen geologinen "Kivet ympärillämme" opinto-ohjelma
 
Itä-Suomen yliopisto (ent. Joensuun Yliopisto), Suomen Kivikeskus ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) ovat valmistaneet "Kivet ympärillämme" opetusohjelman EU:n INTERREG IVB Northern Periphery ohjelman osittain rahoittaman NEED hankkeen tuotoksena. Opetusohjelma sisältää seuraavat aineistot:
 
 

Kolin kansallispuiston opetukselliset teemapolut

 Kasken Kierros

Opetuksellinen luontopolku, jonka teemana on kaskikulttuuri ja sen jäljet Kolin maisemassa. Polun opetusaineisto on valmistettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin EU:n LEADER -ohjelman osittain rahoittaman "Kolin Perinneliiteri" -hankkeen työnä vuonna 1998. Kasken Kierroksen reitin laajennus toteutettiin EU:n LIFE-ohjelman osittain rahoittaman "LIFE to Koli" -hankkeen työnä vuonna 2004. Polun opetusaineisto päivitettiin EU:n INTERREG IIIB ohjelman osittain rahoittaman NEST -hankkeen työnä vuonna 2006.

 

Paimenen Polku

Opetuksellinen luontopolku, jonka teemana on Kolin lehtojen monimuotoinen luonto. Polun sisältö on tuotettu vuonna 2003 EU:n LEADER+ -ohjelman osittain rahoittamassa Ukko-Kolin Ystävät ry:n leirikouluhankkeessa. Polun maastorakenteet toteutti EU:n LIFE-ohjelman osittain rahoittama "LIFE to Koli" –hanke kesällä 2003. Polun juhlallisen avauksen toimitti heinäkuussa 2003 rouva Eeva Ahtisaari. Paimenen Polun reittiopasta sekä opettajan ja oppilaan aineistoja täydennettiin vuonna 2006, kun EU:n osittain rahoittaman LIFE to Koli –hankkeen tuottamasta Kolin NATURA 2000 -alueen lehtojen hoitosuunnitelmasta oli saatavana kiinnostavia lisätietoja Paimenenvaaran lehdoista. Samalla toteutettiin pedagogisten aineistojen siirtäminen sähköiseen tietoverkkoon ja aineiston kääntäminen englannin kielelle osana EU:n INTERREGIIIB ohjelman osittain rahoittaman "NEST-hankkeen" ympäristökasvatustoimintaa.

 

Kolinuuron Kierros

Opetuksellinen luontopolku, jonka teemana on Kolin mahtava geologinen historia ja Kolin maiseman suurten muotojen kehitys. 

 

Ennallistajan Polku

Opetuksellinen luontopolku, jonka teemana on talousmetsänä aiemmin käytetyn luonnon palauttaminen lähemmäs luonnontilaa ja siihen liittyvien Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusten esittely. Luontopolun opetusaineisto on valmistettu EU:n LIFE -ohjelman osittain rahoittaman "Life to Koli" -hankkeen tuotteena.