Kolin leirikoulupalvelun ohjelmapaketit ovat asiantuntijoiden kokoamia ja ne ovat pituudeltaan puoli päivää tai yhden päivän. Eri teemoja yhdistelemällä opettaja ja oppilaat voivat  luoda mieleisensä leirikoulukokonaisuuden.
 

Päiväohjelma sisältää päivän teemaan liittyvän teoriajakson,  joka toteutetaan Luontokeskus Ukon näyttelyiden ja mediastudion  ohjelmien avulla. Maastossa teemaan tutustutaan tarkemmin  havainnollisten tehtävien, leikkien ja kilpailujen avulla.
 

Puolen päivän ohjelma keskittyy käytännön maasto-opastukseen. 


Opettajalla on käytössään opetukselliset ohjeet sekä oppimisympäristönä toimivan luontopolun taustasta kertova muistio seuraavista teemoista:
 

  • Kasken Kierros - kaskikulttuurin luontopolku
  • Kolinuuron Kierros - geologian ja maiseman luontopolku
  • Paimenen Polku - lehtojen ja luonnon monimuotoisuuden polku
  • Ennallistajan Polku - luonnontilan palauttamisen ja monimuotoisuuden polku

Seuraavat opetukselliset retkiohjelmat ovat käytettävissä kolilaisen yrittäjän opastuksella:

  • Kulttuuri- ja historiapolku
  • Taiteilijoiden Koli
  • Erätaidot kunniaan
  • Luontokilpailu